Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
87 postów 113 komentarzy

ekonomia społeczna

leszeksmyrski - Kwestie społeczne są znacznie ważniejsze od politycznych. Nie znam nazwisk polityków, a jeśli nawet znam to nie zawsze kojarzę co mówili. To zaś co mnie interesuje, to system idei i wizji świata.

Kim jestem jako socjolog?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Socjolog, który poważnie traktuje naukowe dociekanie ma obowiązek „patrzenia wskroś” fasad struktur społecznych.

Będzie on „zaglądał za” oficjalne mechanizmy i starał się przeniknąć zasłonę dymną oficjalnych wersji rzeczywistości i spróbuje uchwycić sygnały nadchodzące z „podziemia”.
 
Peter Le Burger twierdzi że „Problem socjologiczny podlega zawsze zrozumieniu, co tu się właściwie dzieje w kategoriach interakcji społecznej. Dlatego problemem socjologicznym jest nie tyle kwestia, dlaczego pewne rzeczy „idą źle” z punktu widzenia władzy i zarządzania sceną społeczną, ale przede wszystkim, jak działa cały system, a następnie jakie są jego założenia i jakimi środkami jest utrzymywany w całości. Zasadniczym problemem socjologicznym nie jest przestępstwo, lecz prawo, nie rozwód, lecz małżeństwo, nie dyskryminacja rasowa, lecz rasowo określona stratyfikacja, nie rewolucja, lecz rząd. To, co jest „problemem” dla jednego systemu społecznego, stanowi normalny porządek rzeczy innego, i vice versa. Lojalność i zdrada, solidarność i wyłamanie się definiowane są przez przedstawicieli obu systemów w sprzeczny sposób.”
Skoro w pewnym systemie społecznym istnieje przyzwolenie na działania korupcyjne, możemy uznać że taki właśnie jest jego normalny stan, możemy też ten stan zaakceptować. Jednak socjolog, dysponując bardzo szeroką wiedzą na temat różnych systemów społecznych i obowiązujących w nich zespołach norm i wartości, ma możliwość porównania, dokonania analizy a nawet zakwestionowania lokalnego systemu wartości. Świadomość socjologa wręcz zmusza go do demaskowania ukrytych stanów rzeczy, nawet jeśli postawiony mu zostanie zarzut braku obiektywizmu. Co więcej, socjolog ma obowiązek, przy zachowaniu standardów naukowych, wskazać możliwości naprawy pewnego systemu, jeśli według swej najlepszej wiedzy uzna go za niezgodny z interesem społecznym
Zastrzeżenia wobec socjologów zaangażowanych w działalność społeczną mogą wiązać się z ich osobistym nastawieniem do badanego przedmiotu, jednak metodologia badań społecznych zwraca uwagę na fakt, że roszczenie bezstronności badawczej jest niewykonalne, w związku z tym żąda się od badacza by przynajmniej był świadomy swego nastawienia.
Badając dany problem i rozmawiając z ludźmi w tenże problem uwikłanymi socjolog nie może potraktować odpowiedzi respondentów jako wiążące i wyjaśniające, powinien poszukiwać głębszych znaczeń, nawet takich, które są ukryte przed świadomością badanych. Tak naprawdę ma obowiązek poszukiwać nawet wtedy, gdy uzna że sam już wszystko zrozumiał, zwykle bowiem w rozmowie z innymi socjologami odkrywa kolejne warstwy znaczeń i perspektywy, jakich wcześniej nie brał pod uwagę.
Socjologowi nie wolno ulec propagandzie, może jednak skorzystać z tego, że społeczeństwo jest spolaryzowane, wtedy bowiem uwidaczniają się działania systemów, zwykle bardzo dobrze ukrytych.
Trzeba jednak uważać na to, aby nie pomieszać naukowej terminologii z potocznymi wyrażeniami. Czasami socjolog powinien wprowadzić nowe pojęcie, mimo że potoczne bardzo dobrze definiuje problem badawczy, jednak może wprowadzić stan niepewności epistomologicznej. Zasadniczym kryterium naukowości jest wymóg intersubiektywności, Każdy inny socjolog używając tej samej metody w zbliżonym środowisku społecznym powinien uzyskać bardzo podobne wyniki
Ważną cechą socjologa powinien też być brak respektu do statecznych przekonań, właściwych dla klasy średniej, do której zdecydowana większość socjologów należy. Z racji swoich studiów poznali bowiem że istnieją zupełnie inne środowiska, w których ludzie żyją w zupełnie innych warunkach społecznych. Brak respektu powinien być stałym nastawieniem socjologa, jednak nie prowadzi to do skłonności rewolucyjnych. Nie jest to spowodowane konserwatyzmem socjologa, ale sporym krytycyzmem do naiwnej wiary w skuteczność rewolucyjnych rozwiązań. Nie oznacza to jednak że będzie biernie akceptował status quo, widzi bowiem dużo wyraźniej niż inni słabości aktualnego systemu.
Socjolog badając stan społeczeństwa musi przestrzegać reguł metodologii, będąc zupełnie pewnym ich znaczenia, jednak metodologia nie jest celem badania socjologicznego. Celem jest rozumienie społeczeństwa. Metodologia tylko w tym pomaga. Jeśli socjolog napotyka problem z zastosowaniem metod klasycznych, musi zaadaptować je do swojego problemu albo przez zastosowanie triangulacji, albo przez zaadaptowanie metody do własnego problemu, albo wreszcie wymyślenie nowej, lepszej od dotychczasowo stosowanych metod.
Le Burger pisze: „Zapewne socjologia jest indywidualną rozrywką w tym sensie, że ciekawi jednych, a nudzi innych.” Socjologia przypomina raczej namiętność. Spojrzenie socjologiczne jest niczym demon, który opętuje człowieka, każe mu powracać ciągle od nowa ku pytaniom, które są jego własnymi pytaniami. Wprowadzenie do socjologii jest więc zachętą do poświęcenia tej pasji bardzo szczególnego rodzaju. A nie ma pasji bez niebezpieczeństw.
To co znalazłem w „Zaproszeniu do socjologii” dotyczy mojego osobistego stosunku do pewnych konkretnych społecznych kwestii. Zajmuję się spółdzielczością, ponieważ uważam że to jedyny, sprawdzony w praktyce sposób na przełamanie kryzysu kapitalizmu, opisanego przez Bella. Jednak w praktyce okazuje się że ten system jest bardzo wymagający i nie stworzy się sam z siebie. Potrzeba do tego ogromnego zaangażowania ludzi oraz bardzo wysokich standardów etycznych. Oba te czynniki muszą wystąpić łącznie. Nie jest to spekulacja teoretyczna, w 1844 roku w Rochdale koło Manchesteru powstała pierwsza spółdzielnia założona przez prostych robotników i trwa do dziś. Oczywiście nie powstała samoczynnie, była uwieńczeniem teoretycznych założeń Owena, socjalistów i myślicieli chrześcijańskich. Nie była też pierwsza w tym miasteczku, wcześniej powstały i upadły dwie inne. Oznacza to jednak, że odważna myśl może utorować drogę śmiałemu i skutecznemu przedsięwzięciu.
Jako początkujący socjolog przez cztery lata brałem udział w przedsięwzięciach spółdzielczych w Rzeszowie. Prowadziłem równocześnie notatki z przeprowadzonych poczynań, nagrania spotkań i zbierałem wszystkie wytworzone dokumenty. Można więc nazwać moją działalność obserwacją uczestniczącą w dużym społecznym eksperymencie. Kiedy moja praktyczna działalność, wsparta socjologiczną teorią przyniosła efekty w postaci 400 tysięcy złotych dofinansowania, zarząd spółdzielni zdefraudował pieniądze a urzędnicy i policjanci rozpoczęli ukrywanie tego faktu.
Jako organizator spółdzielni poniosłem porażkę, jednak jako socjolog osiągnąłem wielki sukces. Przede wszystkim dysponuję pełną dokumentacją, która może być ignorowana przez prokuraturę, jest jednak poważnym materiałem naukowym.
Od wielu lat interesowałem się teorią systemów Niklasa Luhmanna, traktowałem jednak jego dokonania jako hobby, były one tak abstrakcyjne, że nie spodziewałem się aby kiedykolwiek mogły mieć praktyczne zastosowanie. Kiedy jednak stanąłem naprzeciw wyzwania, które niemal mnie przerosło intelektualnie, przypomniały mi się koncepcje rastra i mediów komunikacji a także horyzontu postrzegania. Była to jednak zbyt mglista konstrukcja teoretyczna, aby można było ją zastosować w praktyce.
Poszukując odpowiedzi na nurtujące mnie pytania natrafiłem na wykład Józefa Kosseckiego. Mówił mniej więcej to samo, co pisał Niklas Luhmann, ale wyrażał swoje myśli w sposób dużo prostszy i stosował przykłady. Najważniejszym jednak dla mnie odkryciem był opracowany przez Mariana Mazura i udoskonalony przez Kosseckiego wzorzec systemu, który składał się z receptora, korelatora i efektora z pomocniczym podsystemem zasilacza i akumulatora. Najważniejszym jednak elementem systemu był homeostat. Jeśli znajdował się w systemie, tworzył układ autonomiczny, system z homeostatem zewnętrznym był jedynie układem samodzielnym, służąc interesom systemu autonomicznego.
Posiadając wzorzec systemu mogłem dokonać rozróżnienia mediów komunikacji Luhmana w pięcioelemetowym układzie współrzędnych. Oczywiście pięć elementów trudno jest przedstawić w trójwymiarowej przestrzeni, dlatego uznałem pieniądz i władzę za współrzędną ekonomii, wyrażaną współcześnie wzrostem PKB. Prawdę i miłość za współrzędną przyjaźni, którą to przyjaźń największy teoretyk spółdzielczości – Abramowski uznał za kluczową dla stworzenia prawidłowych relacji w spółdzielni. Medium piękna pominąłem, jest ważne, ale w tabeli mediów komunikacji w relacji alter i ego, stworzonej przez Luhmanna, Piękno też nie występuje.
Dzięki temu uproszczeniu otrzymałem dwuwymiarowy ale bardzo przejrzysty model zrównoważonego rozwoju oraz model pozorowanych działań w spółdzielni. Znalazłem też miejsca, które Luhmann nazywa horyzontem, za którymi odbywają się niejasne stany rzeczy. W moim przypadku takim niejasnym stanem rzeczy była defraudacja spółdzielczych pieniędzy i współpraca urzędników ze złodziejami, która odbywała się poza horyzontem. Co więcej, umiejscowienie horyzontu było efektem intencjonalnego działania uniwersalnego systemu.
Zdaję sobie sprawę że opisane przeze mnie właśnie teraz rozumienie rzeczywistości może być nieco odbiegające od współczesnych paradygmatów socjologicznych. Jednak teoria systemów jest na tyle uniwersalnym i kompletnym systemem teoretycznym, że może sprowadzić wszystkie dotychczasowe paradygmaty do pełnej zgodności. W tej chwili trwa potężny projekt teoretyczny, który nazywa się The Global Brain i jest oparty właśnie o Luhmannowską teorię systemów.
Posiadając mój model komunikacji jestem w dużo lepszej sytuacji niż urzędnicy podkarpaccy, usiłujący zatuszować defraudację w spółdzielni. Oni już nic nie mogą zrobić. Jedyne na co liczą to nadzieja, że sprawa się przedawni. Ale to nie zmieni faktu że stanie się fundamentalnym case study dla socjologii złodziejstwa, kiedy ta już znajdzie swoje miejsce w nauce akademickiej.
Oprócz skonstruowania modelu mediów komunikacji w systemie, udało mi się stworzyć własną metodę badawczą, która jest stosowana w strategii wojskowości i nazywa się rozpoznanie walką. Korzystając z mojej znajomości realizacji projektów dotyczących spółdzielczości pozywam do sądu urzędników zamieszanych w ukrywanie korupcji. Oczywiste jest że nic im się nie stanie, jednak sam stres spowodowany koniecznością rozmowy ze mną powoduje, że informacje jakie otrzymuję są naprawdę ciekawe i poznawczo doniosłe.
Mam na razie dwa wydrukowane materiały, jedne w Rzeszowskich Studiach Socjologicznych. Poza tym cztery artykuły oddane do druku. Wystąpiłem na sześciu konferencjach, w tym na Vertinianie w Kielcach. Wystąpiłem online na konferencji w Moskwie. Wszędzie opowiadam o defraudacji pieniędzy i o teoretycznych podstawach wyjaśniania tych kradzieży.
W tej chwili zajmuję się zagadnieniami kognitywistyki, odkrywaniem głębokich struktur lingwistycznych. Napisałem maila do Noama Chomsky’ego przedstawiając mu moją koncepcję, otrzymałem odpowiedź że jest interesująca. W tej chwili moim priorytetem jest gramatyka angielska, zamierzam napisać kilka artykułów w tym języku. Wiem że podstawowym problemem Kosseckiego było to, że pisał wyłącznie po polsku. Socjocybernetyka Kosseckiego w połączeniu z teorią systemów Luhanna to potężne narzędzie diagnostyczne. Znalazło zastosowanie w moim drobnym złodziejstwie, na pewno będzie bardzo przydatne w rozumieniu wszelkich przejawów okradania funduszy publicznych.
Jestem na trzecim roku studiów doktoranckich i to wszystko, czego się nauczyłem już ze mną zostanie. Dobrze będzie mieć tytuł doktora socjologii. Rozważałem jednak teoretycznie wybór – zostać doktorem ukrywając część prawdy, albo pozostać magistrem i mówić całą dostępną mojemu poznaniu prawdę. Muszę przyznać że wybór jest bardzo prosty. Poszukiwanie prawdy jest najbardziej fascynującym zajęciem, jakie może znaleźć dla siebie człowiek.

KOMENTARZE

 • Piękna deklaracja.5*****
  Socjolog, który poważnie traktuje naukowe dociekanie ma obowiązek „patrzenia wskroś” fasad struktur społecznych.
  Autor dopiero na dwuwymiarowym ale bardzo przejrzystym modelu zrównoważonego rozwoju.
  Życzę osiągnięcia równoległego poziomu nauki do postępu techniki w zrównoważonym rozwoju fasad struktur społecznych w IV RP.
  Pozdrawiam
 • @ Autor
  Pan tylko o socjologii, socjologach...
  Może coś o tym co z tego wynika?
  Może jakaś sugestia co do nowej Konstytucji?
  Może coś o ZUS? ;-)
  Może coś o Putinie? ;-))))
  Może coś o "false flag"?
  Może coś o suwerenności monetarnej ?
  Może coś o "Smoleńsku"?
  Może coś o WTC?
  Może coś o...?

  Może coś o samochodach?
  Może coś o muzyce?

  Jakoś dziwnie kojarzy mi się Pan tylko z socjologią...
  Dlaczego nie widać Pana w żadnych dyskusjach? Pana spojrzenie może wnieść zupełnie nową perspektywę w niektórych zagadnieniach... tak myślę.

  Serdecznie pozdrawiam.

  Oczywiście 5*
 • @ Ałtor ;-)
  Panie Socjolog, żyjesz Pan? ;-)

  Pozdro!
 • @Jasiek 19:10:45
  Żyję.
  Proszę wybaczyć milczenie, ale mam sporo pracy przy czytaniu i pisaniu, a do tego na chleb trzeba zarobić.
  Dziękuję serdecznie za komentarz.
  Pozdrawiam.
 • @goodness 10:29:06
  Bóg zapłać za dobre słowo.
  Dwuwymiarowe modele dają się objaśnić. Wielowymiarowe są bardziej precyzyjne ale trudniejsze.
  Tak źle i tak niedobrze.
  Pozdrawiam serdecznie.
 • @leszeksmyrski 21:18:52
  Przepraszam nie wiem, czy popiera Pan deklarację?

  Socjolog, który poważnie traktuje naukowe dociekanie ma obowiązek „patrzenia wskroś” fasad struktur społecznych.

  Deklarację poważnego socjologa uważam realną do wykonania, lecz przysięgi polityków na tworzenie bezpieczeństwa jakiemuś tam narodowi traktuję z przymrużeniem oka:)

  Warunki życia, wraz z techniką się zmieniają i mogą być socjologicznie okrutne, niesprawiedliwe lub zrównoważone.
 • @goodness 09:28:18
  Nie tylko popieram, ale stosuję w praktyce.
  Dlatego zajmuję się problemami złodziejstwa i kradzieży.
  Politycy traktują socjologię jako fetysz do ogłupiania wyborców.
  Ale potencjał socjologii jest potężny i ma służyć ludziom.
  Rozwój zrównoważony to poważna propozycja, ale bardzo trudna do osiągnięcia.
 • @leszeksmyrski 21:48:32
  Niszczenie zrównoważonego rozwoju opisał dokładnie wielki strateg wojenny Sun Tzu 2500 lat p. n. e.
  http://m.innpoland.pl/12709bc98a10349536e71b60aaff1f9c,780,0,0,0.jpg

  200 lat wcześniej wielka cywilizacja zbudowała wzór zrównoważonego rozwoju w kształcie piramid techniką którą odkryjemy w najbliższej przyszłości.
  https://www.youtube.com/watch?v=TAl2Qex-eP8
  Rozwój zrównoważony to poważna propozycja, ale bardzo trudna do osiągnięcia.
  Mamy punkt oparcia, więc przy nowej technice, zrównoważony rozwój jest realny.
 • @leszeksmyrski 21:48:32
  "Dlatego zajmuję się problemami złodziejstwa i kradzieży."

  Widzi Pan jak już blisko do ZUS? ;-(
 • @goodness 08:28:37
  Zapraszam więc do współpracy. W ciągu dwóch - trzech lat teoretyczne podstawy powinny być gotowe.
  Za 200 - 300 lat pierwsze widoczne wyniki.
 • @Jasiek 10:22:11
  ZUS jest tylko częścią systemu. Sam w sobie nie jest zły, daje żyć starszym ludziom. Problemem jest zarządzanie całą tą machiną.
 • @leszeksmyrski 19:31:51
  Zgoda.
  Otwieramy budowę przestrzennych fundamentów na powierzchni ziemi z określonym kształtem.
  Prawda nie czeka 200 - 300 lat:)
  Wszystko będzie zgodne z Kryterium metateorii Prawdy, Pana Marcina Kotasińskiego.
  http://poznanie.neon24.pl/post/138992,kryterium-metateorii-prawdy
 • @goodness 12:49:12
  Prawdzie jest obojętne czy my ją znamy.
  Nam powinno zależeć na jej poznaniu.
  Blog Pana Kotasińskiego bardzo ciekawy, ale on chce poznawać jedynie przy użyciu pojęć filozoficznych, to zawsze może zwodzić. Potrzeba ciągłej korekty, tego co Kossecki nazywa sprzężeniem a Luhmann podwójną kontyngencją. Wydaje mi się że to właśnie miał na myśi pan Marcin, Pisząc o dużej liczbie relacji. No i niestety, potrzeba statystyki, tego się nie da przeskoczyć. Na szczęście to mogą załatwić komputery.
  Pojęcie przestrzeni i ogólnie wielowymiarowości jest kluczowe, do tego musimy założyć istnienie zbiorów nieskończonych w skończonym odcinku badanej rzeczywistości. Czyli istotna jest precyzja pomiarów.
 • @leszeksmyrski 09:38:09
  Racja jest po naszej stronie.
  Czyli istotna jest precyzja pomiarów. Mamy komputery i potencjalne jednostki demokracji. oczywiście demokracji narodowej.
  Wartości takie jak: sprzężenie, synchronizacja, czy rezonans działania fundamentu zawarte są w stałych granicach kształtu demokracji.

  Musimy zacząć odkrywać podstawy równowagi od Polskiego Znaku Prawdy http://m.neon24.pl/bf08fed5da97ca5cd17c8bb2981a034a,11,1.jpg
  pokazującego podstawowy przekrój kształtu przestrzennego wzoru demokracji.
  Dokładniejsze są mandale tybetańskie, ale może za 200 lub 300 lat dzieciaki w szkołach będą się uczyć jak je obliczać.
  https://thumbs.dreamstime.com/z/tybeta-ska-mandala-plandeka-od-barwionego-piaska-65587055.jpg Czysta precyzja.
  Zacznijmy obliczanie od pierwszego schematu kształtu podstawy demokracji
  Teraz warto by szkoły zaczęły zaczęły uczyć tego schematu.
 • @goodness 10:17:02
  Teraz potrzebujemy opisu, żeby znaczenia kształtów i kolorów wyrazić językiem teorii systemów.
  Nie może być intuicyjny tylko wynikać z intencjonalnego znaczenia.
 • @leszeksmyrski 14:35:09
  System jest jeden - równowaga.
  Dlatego domeną demokracji nie może być "równowaga teoretyczna" pisana w świętej księdze, czy jakiejś konstytucji liczbą nieparzystą np.3.

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Redshift.svg/200px-Redshift.svg.png
  Efekt Dopplera
  Początki opisu już zrobiłem na moim blogu Demokracja Cyfrowa
  democyfro.blogspot.com
 • @goodness 16:57:58
  2 to też liczba parzysta.
  W tym modelu mamy 4 ramiona.
  Ale można też odczytać jako dwie krzyżujące się proste.
 • @leszeksmyrski 23:01:12
  Krzyż solarny, symbol porządku świata jest szanowany i widnieje na flagach wielu państw.
  Oczywiście krzyżujące się proste promienia słońca posiadają w płaskim przekroju 2 prostych 1 centralny punkt połączenia. Zniszczenie tej równowagi, to koniec naszej galaktyki.
 • @goodness 09:41:30
  Naruszenie równowagi może zniszczyć nie tylko galaktykę, ale nawet wszechświat. Na szczęście nie wystarczy sama znajomość wrażliwych miejsc. Potrzebna też energia w takiej ilości, że niniejsze rozważanie staje się zupełnie abstrakcyjne.
  Ja osobiście rozważam problemy komunikacyjne. Tam energia jest znikoma, zniszczenia bywają tylko lokalne.
 • @leszeksmyrski 16:59:34
  .
  Problemy komunikacyjne to tylko jeden element całej harmonii skutków, braku równowagi w konstytucji III RP

  Omijanie tak ważnej przyczyny, dla wielu skutków nieszczęścia Polaków przez polityków nie kwalifikuje ich na elitę Narodu.

  Niestety, znikoma energia jednej bakterii potrafi zabić wielkiego słonia:)
 • @goodness 19:57:53
  W ludzkim świecie komunikacja to jedyny problem.
  Np. bieda to brak komunikacji finansowej. Zabójstwo to brak komunikacji w społeczeństwie, ofiara nie zdąży wezwać pomocy, albo pomoc nie nadejdzie bo napastnik stosuje fałszywe informacje.
  Konstytucja ma znaczenie dla prawników, w socjologii dużo mniejsze.
  Jedna bakteria nigdy nie zabije słonia, ale może się rozmnożyć i wtedy miliony bakterii może go zabić.
  Zawsze przy projektowaniu lepszego społeczeństwa musimy brać po uwagę strukturę i funkcję, inaczej wyjdzie fuszerka, jak u Lenina.
  I można robić tylko drobne kroczki, inaczej zniszczymy swoją robotę i zniechęcimy innych.
 • @leszeksmyrski 21:48:28
  Zawsze przy projektowaniu lepszego społeczeństwa musimy brać po uwagę strukturę i funkcję, inaczej wyjdzie fuszerka, jak u Lenina.
  I można robić tylko drobne kroczki, inaczej zniszczymy swoją robotę i zniechęcimy innych.

  Projektowana obecnie konstytucja ma dać Polakom najwyższe osiągalne wzorce postępowania.

  Tylko jeden kroczek, aby ożywić jedną prawdę o doskonalszej równowadze na 4, czyli 2 razy lepszej od trzech filarów. Trzy filary zostają w konstytucji, bo dobudować należy koniecznie jeszcze jeden.

  Dużo nie chcemy, tylko zgodność z zapisem o najwyższych wartościach dla Polaków.
  Obecna równowaga 3 filarów w konstytucji na płaszczyźnie określa Polakom najmniejszą wartość (powierzchnię porozumienia), co jest sprzeczne z zapisem o najwyższych wartościach.
  Tylko prawda Nas wyzwoli.
 • @goodness 10:17:37
  To rzeczywiście niewiele, jednak aby to osiągnąć należy przekonać wystarczającą liczbę ludzi. To tak jak ze słoniem. Jedna bakteria go nie zabije. Trzeba znaleźć wielu ludzi, którzy podzielą ideę. Znając życie wiem że to potrwa dosyć długo.
  Z tego co kiedyś zrozumiałem, trzy filary to władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Czwartym filarem miałaby być władza ludu.
  Jak to umieścić w konstytucji, żeby zostało poważnie potraktowane?
 • @leszeksmyrski 12:23:03
  Zapis nowej konstytucji nie może serwować nam kłamstwa.
  Jeden krok w stronę prawdy wzmocni fundament całego systemu schematem prawdziwej równowagi. Prawda ujawni wiele dobrych nowoczesnych rozwiązań. Warto ogłosić konkurs na projekty.

  Najwyższa wartość równowagi demokracji, przy obecnej technice jest nieosiągalna.

  Dlatego proponuję już możliwą czwartą władzę, czyli z każdej warstwy społecznej ludu, wybór najlepszych z najlepszych.

  Poważnie nie pasuje " konstytucja najwyższą ustawą z najmniejszymi granicami płaszczyzny porozumienia?
  Prawdziwa demokracja nie może mieć ordynacji wyborczej z przybliżoną liczbą parlamentarzystów:)
 • @goodness 13:57:38
  Problem z najlepszymi z najlepszych jest ten, że szybko się psują na widok pieniędzy albo jakichś seksualnych podniet.
  Żeby ich zabezpieczyć przed pokusami potrzebujemy komunikacyjnych sprzężeń zwrotnych, Kossecki o tym mówi, ale Luhmann lepiej to wyjaśnia.
  Kroki w stronę prawdy można stawiać tylko przez eliminację stanów zakrytych. Elity mają masę racjonalnych pretekstów do ukrywania coraz większej ilości informacji.
 • @leszeksmyrski 22:15:26
  Stany zakryte, ujawniły podsłuchy tzw elit.

  Polacy narzekają na teoretyczne państwo.
  Podstawą bytu takiego państwa jest, teoretyczna suma parlamentarzystów.

  Bez prawdziwej podstawy, czyli dokładnej ilości posłów i senatorów, musi być tylko teoretycznie.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31